Drogy:
 
Alkohol
Extáze
Hašiš
Heroin
Kokain
LSD
Marihuana
Nikotin
Opium
Pervitin
Co se tyce drog, je cesky pravni system vcelku tolerantni...
Zajimave clanky, ktere jsem nasel na internetu. Doporucuji
Je mozne, ze by mi nekdo chtel vynadat, podekovat, nebo poslat penize, takze pro uplnost je zde ma E-Mailova adresa
Slovnicek pojmu...
 

Sem jsem se pokusil umístit slovník pojmů, na které můžeme narazit při čtení článků o drogách. Jsou zde samozřejmě použita i vysvětlení převzatá z jiných webových stránek a to bez vědomí autorů (nepodařilo se mi je vypátrat).

 

 

A

 

 

absint-

alkoholické pití (kolem 75 % alkoholu), které je dosti hořké. Absint měl v oblibě například Vincent Van Gogh, věřilo se totiž, že 

podporuje kreativitu. Chronický absintismus se projevuje křečemi, slábnutím paměti a inteligence, nespavostí, halucinacemi a 

epileptickými záchvaty. Stejné efekty vyvolává i samotný alkohol.

 

abstinence-

zdrženlivost.V oblasti drog znamená zdržet se jejich požívání.

 

abúzus léčiv-

zneužívání psychoaktivních látek z nelékařských důvodů; viz. narkomanie

 

adenopatie-

Termín, kterým označujeme zvětšení objemu lymfatických uzlin.

 

AIDS-

"acquired immuno deficiency syndrome" neboli syndrom získaného imunodeficitu (oslabené schopnosti organismu se bránit).

Je působen virem HIV.

 

Agonista-

xenobiotikum, které když se naváže na receptor, vyvolá reakci.

 

Akulturace-

označení pro přizpůsobování se novému společenskému prostředí.

 

Alkoholismus-

výraz používaný pro závislost na alkoholu

 

Amfetamin-

Stimulant, má podobné účinky jako pervitin a může vyvolávat závislost.

 

Anabolika (STEROIDY)-

mužské pohlavní hormony nebo látky jim blízké. Nemají okamžitý účinek na duševní stav, berou se jako doping při sportu. 

Po dlouhodobém braní dochází k zastavení růstu, oslabení imunitního systému, u mužů k neplodnosti, vypadávání vlasů, potížím 

při močení, zvětšení prostaty a růstu prsou, u žen se pak objevuje mužský vzhled, poruchy menstruačního cyklu, zvětšení 

klitorisu, změna hlasu a redukce prsou. Dochází též k poškození jater, cév a srdce, a k oslabení imunity. Zvyšuje se riziko 

mozkové mrtvice. Mohou se objevovat duševní obtíže, podrážděnost,

podezíravost, deprese, dokonce i sklon k násilí.

 

Analgetika-

léky tlumící bolest. Často bývají návyková.

 

Antagonista-

xenobiotikum, které když se naváže na receptor, nevyvolá žádnou reakci.

 

Antidepresiva-

léky používané při léčbě depresí.

 

Antidotum-

protijed.

 

Antihypnotikum-

látka zmenšující potřebu spánku.

 

Anxieta-

úzkost.Úzkostná porucha se vyskytuje poměrně často u žen a dívek, které mají problémy s tlumivými návykovými látkami. 

Úzkost u dětí a dospívajících, podobně jako deprese, ovšem mohou být také následkem užívání návykových látek jako je 

pervitin, nebo halucinogenů. K nefarmakologickým způsobům mírnění úzkostí patří relaxační techniky, behaviorální 

psychoterapie a tělesné cvičení.

 

Aspirace-

nasátí krve do stříkačky, pro ujištění, že se jehla nachází v žíle.

 

B

 

 

Barbituráty-

skupina zastarávajících léků, nesoucích s sebou značná rizika včetně závislosti, proto se většinou nahrazují modernějšími 

psychofarmaky. Mohou být součástí lékových směsí (např. Alnagon, Bellaspon).

 

Benzodiazepiny-

tlumivé léky, používají se poměrně často, mohou vyvolat závislost. Rychle na ně roste tolerance. Příklady látek této skupiny: 

Diazepam, Rohypnol.

 

Blín-

Rostoucí halucinogen, který je prudce jedovatý obsahem svých alkaloidů.Vyvolává daleko těžší poruchy vědomí, než třeba 

hašiš, LSD, nebo i DMT. Proti nim je to jako zahrávání si s dynamitem. Celá koncepce reality hroutí, vědomá 

kontrola zážitku je nemožná.

 

C

 

 

Crack-

forma kokainu určená ke kouření. Má mohutnější a rychlejší efekt než formy jiné. Rychle vyvolává závislost.

 

D

 

 

Deprivace-

strádání. Například citová (např. zanedbávané děti, děti v dětských domovech).

 

Detoxikace-

zbavování těla jedovatých látek. Detoxikace je důležitá počáteční fáze léčby, není to ale zdaleka léčba celá.

 

Diazepam-

látka ze skupiny benzodiazepinů (viz výše), patří mezi tlumivé léky, může vyvolat závislost s nebezpečným odvykacím 

syndromem. Rychle na něj roste tolerance. Mladší lidé ho nezřídka kombinují s jinými látkami. Čistá závislost na diazepamu 

je typičtější pro lidi středního věku.

 

DMT-

je jedním z nejrychleji a nejintenzivněji působících halucinogenů. Nejčastěji se inhaluje (resp. kouří).Dávky se při inhalaci pohybují 

mezi 40 a 70 mg (doporučuje se mezi 40 a 55 mg). Pokud nestačí 30 s kouření, nemá cenu pokračovat (až po nejméně 1 h).

 

DNA-

Kyselina deoxyribonukleová (zkratka z anglického deoxyribonucleic acid). Molekula, která je základem genetické a dědičné 

informace.

 

DOB-

je chemicky 2,5-dimethoxy-bromamfetamin; spojuje strukturu amfetaminu a meskalinu. Je to psychotomimetický halucinogen. 

Rozšiřuje vizuální vnímavost, zesiluje barvy, přicházejí barevné, důležité sny. Efekty jsou příbuzné LSD.

 

DOM-

halucinogen; Podobně jako u LSD je člověk schopen separovat komponenty složitých věcí, vnímá více barev a vnímá je jako 

extrémní (mění se jejich význam), se zavřenýma očima je vidět obrázky synchronizované s hudbou, poslech hudby je 

neuvěřitelným zážitkem. Dávky se pohybují kolem 3-10 mg. Má pomalejší nástup, proto může dojít snadno k předávkování.

 

Drogy-

jsou "jakékoli chemické látky, které způsobují změny tělesné, duševní nebo emoční nebo změny chování jednotlivce.". To 

samozřejmě působí všechny látky a potraviny. Jiná definice je, že drogou je každá přírodní nebo syntetická látka,

která 1. působí psychotropně,

         2. je schopna vyvolat závislost.

Oficiálně co drogami (zakázanými) je a co není máme věšinou dáno výčtem, seznamem.

 

Drogová závislost-

se definuje jako "stadium periodické nebo chronické otravy, škodlivé pro jednotlivce i pro společnost, vyvolané používáním 

přirozené nebo syntetické látky." Typická je tendence pokračovat za všech okolností a zvyšovat dávku. Přeruší-li se příjem 

látky, objeví se abstinenční příznaky, jejím dodáním zmizí.

 

Durman (panenská okurka)-

Rostoucí halucinogen, který je prudce jedovatý obsahem svých alkaloidů.Vyvolává daleko těžší poruchy vědomí, než třeba 

hašiš, LSD, nebo i DMT. Proti nim je to jako zahrávání si s dynamitem. Celá koncepce reality hroutí, vědomá 

kontrola zážitku je nemožná.

 

E

 

 

Extáze-

stimulant; viz samostatná položka menu.

 

Efedrin-

stimulant (psychoanaleptikum); způsobuje nespavost; býval zneužíván studenty, aby se vydrželi déle učit.

 

Epidemiologie-

věda zabývající se výskytem chorob a činiteli, které ho ovlivňují. 

 

Euforie-

bezstarostná, radostná, povznášející nálada. Může být vyvolána přírodně (velký úspěch), nebo uměle (drogy...).

 

 

F

 

 

Fermetrazin-

poměrně silný a nebezpečný stimulant.

 

Frustrace-

psychický stav vyvolaný působením překážek na cestě k cíli, k uspokojování různých potřeb. Může mít dalekosáhlé důsledky

pro celou její osobnost a její vývoj.

 

G

 

 

Grof Stanislav-

psychiatr; používal LSD jako léčebný prostředek.

 

H

 

 

Halucinogeny-

drogy, které u zdravého člověka vyvolávají psychické změny. Způsobují poruchy vnímání, zasahují cítění, myšlení, pud 

sebezáchovy a nálady. Jen zřídka u nich jde o pravé halucinace. Většinou nezpůsobují návyk - někdy tomu je právě naopak. 

Navozují jiné stavy vědomí, rozpínají duši a přinášejí transcendentní zkušenost - člověk může např. i vidět čtyřrozměrně.

  Intoxikovaný většinou vidí a vnímá jinak, což pro něj může být velké nebezpečí -  např. může mít pocit, že je schopen létat a 

vyskočit z okna. Halucinogeny by se proto měli brát v přítomnosti dohlížitele.

  Hodně také závisí na společenském a psychologickém kontextu, ve kterém dochází k jejich nasazení. Nejlepší je aplikace v 

klidném soukromí s domáckou atmosférou a je důležité, aby byl postoj dohlížitele plný podpory a pochopení. V atmosféře 

nejistoty, či za okolností bizarních nebo nepříznivých, se prožitek snadno může zvrhnout ve velice nepříjemný paranoidní stav.

 

Hašiš-

psychodisleptikum; viz samostatná položka menu.

 

Heroin-

narkotikum; viz samostatná položka menu.

 

HIV-

virus způsobující AIDS (viz. výše).

 

Hofmann Albert-

Muž, který v roce 1938 v rámci své práce pro firmu Sandoz syntetizoval různé deriváty kyseliny lysergové. Mezi nimi i LSD.

Sám ho na sobě v roce 1943 vyzkoušel a poznal tak jako vůbec první člověk na světě účinky této drogy.

 

Hostilita-

nepřátelský, nevraživý postoj k okolí i k sobě. Tento postoj zvyšuje u člověka riziko problémů působených návykovými 

látkami.

 

Hypnotika-

látky navozující v menším měřítku uklidnění, ve větším spánek; často vyvolávající závislost.

 

 

I

 

 

Intoxikace-

ovlivnění látkou, otrava.

 

Imunita-

základní vlastnost organismu, schopnost organismu odolávat nákaze.

 

Imunosuprese-

léčebná metoda spočívající v potlačení obranyschopnosti organismu.

 

J

 

 

 

K

 

 

Kanabis-

viz. konopí.

 

Kannabinoidy-

látky obsažené v extraktech z konpí setého.

 

Kathin-

Kathin je stimulant ze stonků a listů Kathy jedlé. Účinek je excitační a omamný, podobný jako u benzedrinu a pervitinu. Dochází ke 

zvýšení duševní čilosti, činorodosti, vzrušení. Potlačuje chuť k jídlu, zmenšuje pocit únavy. Po dvou hodinách změny mizí a může se 

dostavit deprese. Ve vyšších dávkách vyvolává halucinace. Dlouhodobé užívání katu vede ke klesání pohlavního pudu, trávícím a 

srdečním poruchám. Abstinenční příznaky nejsou známy.

 

Ketamin-

Ketamin je celkem bezpečné anestetikum , které způsobuje disociaci - oddělení vědomí od těla. Je příbuzný s PCP. Zážitky se liší 

podle způsobu aplikace: objeví se fragmentace, chaos, hudba zní bezva, zužuje se šířka pásma vnímaných frekvencí. Vůně a chutě 

mizí. Fyziologické příznaky jsou zvýšený krevní tlak, nausea. Pokud se ketamin bere příliš často, nastává vůči němu rezistence a 

doba tripu se zkracuje; přestávky by měly být alespoň měsíc.

 

Kodein-

Opiát; lék používaný nejčastěji proti kašli. Připravuje se methylací morfinu. Může sloužit jako surovina k výrobě dalších drog.

 

Kofein-

stimulant; uvolňuje hladké svalstvo a stimuluje srdce a dýchací systém, má protispánkové účinky, odstraňuje únavu, zvláště 

duševní, zbystřuje myšlení, působí jistou euforii. Nemění osobnost a charakter.

 

Kokain-

stimulant; viz samostatná položka menu.

 

Konopí-

rostlina poskytující halucinogeny a tišící prostředky, včetně marihuany, tetrahydrocannabinolu (THC, Marinol), hašiše a 

hašišového oleje.

  Konopí však nejsou jen drogy. Kdyby jeho pěstování nebylo zakázáno, měli bychom rostlinu, která poskytuje vlákna na 

výrobu textilu a papíru, z které se dá destilovat benzín, biologicky mnohem čistší, než ten, co se používá dnes, mohli bychom 

jíst její semínka, bohatá na proteiny a mastné kyseliny, vhodná i při dietách pro svou lehkou stravitelnost (psychotropní účinky 

nemají), nemluvě o jejích kvalitách jako dávno známého všeléku. Kromě toho konopí roste téměř všude, bez potřeby 

ohromných dávek pesticidů a hnojiv jako u ostatních plodin. Téměř nevyčerpává půdu; může růst na jednom místě třeba 

dvacet let.

 

L

 

 

Latentní forma onemocnění-

virová DNA je přítomna v buňkách hostitele, ale nevyvolává projevy onemocnění

 

Legalizace-

uzákonění, schválení zákonem.

 

Limbický systém-

skupia útvarů na přechodu mezi hemisférami koncového mozku a mozkovým kmenem.

  Zpracovává čichové informace, řídí vrozené i získané formy chování. Velkou měrou se podílí a přeměně paměti krátkodobé

na paměť dlouhodobou.

 

Linky důvěry-

poskytují anonymní telefonickou pomoc. Tato pracoviště je někde možné navštívit i osobně, jestliže si to volající přeje. 

Pracovníci linek důvěry bývají informováni o zdravotnických a psychologických službách ve své oblasti a bývají schopni je 

zprostředkovat.

 

LSD-

Halucinogen; viz samostatná položka menu.

 

Lymfocyty-

bílé krvinky. Významně se podílejí na obraně organismu proti infekci, likvidují chorodoplodné zárodky.

 

Lysohlávky-

u nás rostoucí houby obsahující psilocybin a psilocin (halucinogeny).

 

M

 

 

Marihuana-

viz samostatná položka menu.

 

MDMA-

účiná látka extáze (viz výše); chemický vzorec : 3,4-methylendioxymetamfetami. Slovo MDMA je také někdy používáno jako 

synonymum slova extáze.

 

Meskalin-

halucinogen; získávající se z kaktusu Peyotl. Ten je dodnes hlávní svátostí indiánské církve.

  Vyvolává podobné účinky jako LSD. Je také zajímavé, že je chemicky (vzorec: /1-/3,4,5-trimethoxyphenyl/beta-aminoethan) 

blízký adrenalinu, noradrenalinu, nebo dopaminu.

 

Metamfetamin-

jinak též zvaný pervitin. Viz samostatná položka menu.

 

Methadon-

Opiát, který se může používat k detoxikaci. Používá se při substituční léčbě (viz níže) jako relativně bezpečnější droga u pacientů

závislých na opiátech. Jeho nevýhodou však je delší odvykací syndrom, nežli např. po heroinu. Nehodí se ani pro detoxikaci lidí

závislích na jiné skupiě drog než jsou opiáty.

  Dříve ho v Amsterodamu denně rozvážel pro registrované osoby tzv. methadonový autobus. (Je možné, že to tak funguje i dnes,

ale nemám o tom dostatečné informace)

 

Mezimozek-

část mozku spojující střední mozek s předním mozkem. Řídí činnosti vnitřních orgánů a produkuje hormony.

 

Mícha prodloužená-

pokračování hřbetní míchy. Řídí základní životní funkce organismu (srdeční činnost dýchání...).

  dělění- Most

             Mozeček (pohybová koordinace)

 

Morfin-

Účinná látka opia vyvolávající značnou závislost.Injekce morfia vyvolá vyrovnanou, klidnou euforii. Nastává lhostejnost ke

starostem, stoupá sebevědomí a myšlenky se zrychlí (neruší mozkové funkce). Morfin tlumí vnímání bolesti, tlumí dráždivost

dýchacího centra. Ve vysokých dávkách působí hypnoticky a dýchací centrum ochrne.

 

Motivační trénink-

metoda léčby založená na uvědomění si nevýhod braní drog.

 

Muškátový oříšek-

Halucinogen, který se většinou pije v nápoji. Experimentátoři mluví o ztrátě starostí, většina jej přirovnává k marihuaně.

 

N

 

 

Naltrexon-

Lék blokující účinky opiátů užívaný ústy a používaný k léčbě závislých na heroinu. Vzhledem k dlouhodobému účinku není používán

jako antidotum.

 

Narkotika-

Narkotika jsou drogy, které utišují bolest, často způsobí usnutí. Řadíme sem opium, deriváty opia a jeho syntetické náhražky.

Používání opiátů vyvolává labilitu nálad, třes, nespavost, dotyčný špatně vypadá, má špatnou výživu. Jsou většinou silně návykové.

Při odvykacích příznacích je v popředí neodolatelná touha po látce, objevuje se husí kůže. Poněvadž se zachovávají psychické

schopnosti, je vynalézavost při opatřování další dávky veliká (typické pro heroinisty).

 

Neuroleptika-

Je to nejstarší a také největší skupina psychofarmak. Jejich hlavním účelem je léčba psychóz. Riziko závislosti je u nich poměrně

malé.

 

Neurotransmise-

Typ mezibuněčné komunikace, při níž nervová buňka vysílá chemický signál jiné nervové buňce a nebo buňce svalové tkáňe.

 

Nikotin-

látka vyvolávající závislost na tabáku. Viz samostatná položka menu.

 

Nootropní látky-

je to nová skupina farmak, která působí příznivě na proces učení a paměti a na kvalitativní poruchy vědomí. Nejde o stimulaci ve 

smyslu, jakým účinkují psychostimulancia, ale spíše o normalizaci činnosti buněk CNS zlepšením metabolismu glukózy, aktivací 

syntézy ATP, ADP aj. To zvyšuje odolnost buněk k hypoxii a urychluje jejich restituci po poškození. Nezdá se, že by působily 

velké změny ve zdravém organismu. Většinou nejsou toxické a berou se dlouhodobě, mohou ale způsobit nespavost, nevolnost, 

útlum, deprese.

 

O

 

Opium-

narkotikum; viz samostatné položka menu.

 

P

 

Parenterální-

podání injekčne v roztoku. Téměř okamžitý účinek.

 

PCP-

halucinogen bránící mozku jasně rozeznávat mezi informacemi smyslových orgánů a duševními jevy (city, myšlenky). Dojde k chaosu reality a fantazie, vnějšího a 

vnitřního světa. Dávka několika mg vyvolá euforii a neklid, vyšší dávky způsobují zuřivost, poškozování sebe a okolí (není cítit bolest), s čímž se mísí ospalost, 

apatie a křeče. K smrti dojde po ochrnutí dýchacího centra. Jeden z mála halucinogenů, který skutečně zabíjí.

 

Piracetam-

Je kognitivní posilovač při nedostatku kyslíku, používá se k léčbě senilní demence, závratí, alkoholismu apod. Zlepšuje paměť, 

podporuje výměnu informací mezi levou a pravou mozkovou hemisférou (považováno za kreativitu).

 

Prodloužená mícha-

viz Mícha prodloužená.

 

Prohibice-

zákaz; tyká se hlavně drog.

 

Psychoanaleptika-

Jsou podskupinou stimulantů. Řadí se sem efedrin, kathin a budivé aminy.

 

Psychotropní látky-

látky ovlivňující psychiku, nebo měnící její kvalitu. Nejčastěji působením na mediátory, nebo na iontové kanály v mozku.

 

Q

 

 

 

 

R

 

Receptor-

přijímač signálu z okolí.

  Dělí se na - smyslové (nervová zakončení smyslových neuronů)

                    molekulární (zajišťují přenos biosignálu a ovlivnění buňečných pochodů)

                  

Rulík-

Rostoucí halucinogenn, který je prudce jedovatý obsahem svých alkaloidů.Vyvolává daleko těžší poruchy vědomí, než třeba 

hašiš, LSD, nebo i DMT. Proti nim je to jako zahrávání si s dynamitem. Celá koncepce reality hroutí, vědomá 

kontrola zážitku je nemožná.

 

 

S

 

Sedativa-

Jsou látky používané pro uklidnění při nervozitě, vzrušení, pro otupení smyslů, popř. k navození spánku. Jsou zde zařazeny

narkotika, užívané k přechodu do příjemných stavů, alkohol i nikotin.

 

Serotonin-

Rostlinný a živočišný hormon, tvořící se v mnoha rostlinných a živočišných tkáních a působící jako neurotransmiter v místech 

svého vzniku.

 

Stimulanty-

Stimulanty jsou drogy, které uvolňují lehkou depresi a zvyšují aktivitu a energii. Patří sem kofein i čaj, dále kokain, amfetaminy,

metamfetamin (speed), a jiné (Cylert, Sanorex, Tenuate). Také mnoho léků se používá jako stimulanty.

 

Substance-

účinná látka léčiva.

 

Syntetický-

uměle připravený.

 

T

 

Tolerance-

průvodní jev návykových látek. Tolerance znamená, že si organismus na určitou dávku zvykne a potřebuje její zvýšení.

 

Trankvilizéry-

snižují strach, uvolňují, snižují vliv nepříjemných vnějších zásahů. Staly se téměř farmaky všedního dne, jelikož místo neuróz jsou 

jimi potlačovány i běžné přirozeně vzniklé psychické stavy. Účinky při delším požívání klesají. Jsou nebezpečné, mohou vytvořit i 

těžkou závislost s abstinenčními syndromy včetně epileptických paroxysmů.

 

Transmiter-

Chemická látka uvolňovaná v synapsi nervového zakončení. Působí změnu propustnosti postsynaptické membrány. Výsledkem 

složitých chemických reakcí je změna mebránového potenciálu buňky.

 

U

 

 

 

V

 

 

 

X

 

Xenobiotikum-

cizorodá látka ("xenos" - cizí; "bios" -život)

 

 

Y

 

 

 

Z